Potek

potek

Kako poteka

Psihoterapevtski proces je vedno individualen, unikaten, vedno se išče način, ki bi posamezniku omogočil kar najbolj izkoristiti potenciale, upoštevati njegove posebnosti pri razreševanju in spreminjanju njegove življenjske situacije. Če povem bolj praktično to pomeni, da bo terapevtski proces ljudi z na videz enako težavo (npr. anksioznostjo), potekal lahko zelo različno.

Uvodna srečanja

Prvih nekaj, navadno 3 do 5 srečanj je uvodnih in so namenjena temu, da definiramo problem, cilje in možne poti delovanja. Obenem lahko skupaj preverimo kvaliteto našega sodelovanja. Za uspešen psihoterapevtski proces je namreč pomembno medsebojno ujemanje, z vaše strani občutek, da ste varni in razumljeni, z moje strani pa ocena, da je naše sodelovanje smiselno in da vam lahko koristi.

Na teh srečanjih dobite tudi podrobnejše informacije o tem kako delo poteka, dogovorimo se o načinu našega sodelovanja. Ti dogovori so individualno oblikovani glede na vašo situacijo, moje možnosti in glede na zastavljene cilje.

Trajanje

Terapevtski proces vključuje redno srečevanje, navadno enkrat tedensko, za katerega se skupaj dogovorimo. Lahko vključuje samo nekaj srečanj (t.i. kratkotrajna oz. fokalna terapija), pogosto pa proces traja več mesecev ali let. O zaključku se dogovarjamo skupaj, potem ko preverjamo dosežene cilje.

Način dela

Večina našega dela poteka preko dialoga, torej pogovorno. Način pogovora je specifičen in značilen samo za terapijo. Učite se prepoznavati svoj notranji toku in njegove usmerjevalce, svojo intuicijo in načine, kako ji slediti. Pri tem imate z moje strani polno pozornost in udeleženo prisotnost (torej ne »profesionalno distanco«). Posebno pozornost vedno namenjamo navigiranju v oceanih občutkov, čustev in miselnih vzorcev.

Glede na osebne preference in potrebe procesa uporabljam metode in tehnike z različnih področij:

  • izkustvene tehnike iz gestalt tradicije
  • tehnike s področja psihodrame
  • tehnike s področja umetnostne terapije
  • tehnike s področja vedenjsko-kognitivne terapije
  • meditativne, čuječnostne
  • tehnike transa in vizualizacije
  • relaksacijske tehnike
  • energijske tehnike

Nikoli niste v nič prisiljeni, iščemo načine in poti glede na vaše želje in zmožnosti.

Ne preživi najmočnejša vrsta, niti najbolj inteligentna; preživi tista, ki se najbolje prilagaja spremembam.
~ Charles Darwin