Odgovornost in etika

odgovornost

Moja odgovornost

  • strokovnost,
  • varovanje vaše zasebnosti,
  • spoštovanje vaše volje in odločitev: brez vašega pristanka ne naredim ničesar, razen v kolikor bi ocenila, da ste življenjsko ogroženi ali ogrožate življenje nekoga drugega,
  • dopuščanje, omogočanje, da izpostavite kar koli čutite, da vam je pomembno; to pomeni nudenje varnega prostora brez obsojanja, nobena tema ni prepovedana,
  • dosledno upoštevanje etičnih načel stroke.

Vaša odgovornost

  • rednost prihajanja,
  • iskrenost,
  • izpostavljanje pomembnih tem; vaša odgovornost je, da spregovorite o stvareh, za katere se zavedate, da so pomembne, čeprav to ni vedno lahko. Glede stvari, o katerih molčite, ne moremo ničesar narediti, lahko tudi pomembno vplivajo na odločitev o načinu dela,
  • tveganje stopiti na neznan teren,
  • prizadevanje, da stvari preizkusite, uporabite, prenašate v vsakdanje življenje.

Etika psihoterapevtskega dela

Vsi pogovori so strogo zaupni, tako v času trajanja kot po prenehanju obravnave. Ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti, so izjema situacije dolžnosti prijave, npr. v primeru ogroženosti mladoletnega otroka, kot jih predvideva zakonodaja. Moje delo poteka v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem delu, Etičnim kodeksom Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Kodeksom poklicne etike psihologov.

Ljudem, ki ne slišijo glasbe, so ti, ki plešejo, videti nori.
~ Friedrich Nietzsche